Jest ugoda w sprawie „portalu za 66 milionów”

Warszawska spółka Qumak oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego doszły do porozumienia w sprawie tak zwanego „portalu za 66 milionów złotych”, czyli internetowej platformy, która miała zawierać wszystkie najważniejsze informacje na temat regionu. W ten sposób kończy się bardzo długa saga z niepotrzebnym, nietrafionym i stwarzającym same problemy projektem.

Spór dotyczący e-platformy został dzisiaj zakończony ugodą w sądzie we Wrocławiu. Qumak wycofuje swoje żądania, ale z publicznych pieniędzy trzeba będzie zapłacić spółce 2,8 miliona złotych za wykonane już prace (z czego ok. 1,2 miliona zł urzędnicy zapłacili jeszcze przed zerwaniem umowy, co miało miejsce w lutym bieżącego roku).

Poniżej prezentujemy oświadczenie UMWD:

Korzystna ugoda z Qumakiem66 mln zł na inwestycje na Dolnym Śląsku

Dodatkowe środki na inwestycje w regionie, nowoczesna ortofotomapa, wideobanery oraz oddalenie wszelkich roszczeń wobec Dolnego Śląska – to efekt dzisiejszego porozumienia pomiędzy urzędem marszałkowskim a firmą Qumak w sprawie platformy e-Dolny Śląsk.

– Wypracowaliśmy rozwiązanie korzystne przede wszystkim dla mieszkańców, zapewniliśmy wykorzystanie 66 milionów złotych na najważniejsze inwestycje
w regionie i uniknęliśmy zagrożeń związanych z długotrwałym procesem – podsumowuje Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Na mocy podpisanego dziś porozumienia firma Qumak przekaże urzędowi marszałkowskiemu uzgodnione elementy projektu. Samorząd wojewódzki uzyska prawo do korzystania m.in. z ortofotomapy całego województwa, wideobanerów oraz wcześniej przekazanego sprzętu komputerowego.

Zgodnie z zapisami ugody urząd zapłaci wykonawcy za wyżej wymienione elementy 1,59 mln złotych. Oznacza to, że suma wszystkich kosztów poniesionych w związku z realizacją całego projektu e-Dolny Śląsk nie przekroczy 2,8 mln złotych, natomiast łączna wartość pozyskanych w wyniku ugody elementów e-platformy wynosi 5,7 mln złotych.

Podpisanie ugody oznacza odstąpienie firmy Qumak od swojego roszczenia w wysokości 130 mln złotych. Jednocześnie urząd marszałkowski uzyskał pełną możliwość wykorzystania przeznaczonych wcześniej na e-platformę 66 milionów złotych na realizację najważniejszych inwestycji w regionie. – Dzięki tzw. mechanizmowi elastyczności, 55 mln złotych unijnej dotacji przesunęliśmy na najważniejsze dla województwa inwestycje – tłumaczy członek zarządu Jerzy Michalak – Środki te zainwestujemy w zakup sprzętu medycznego, budowę i modernizację dróg i kolei oraz zakup nowoczesnych szynobusów.

Zgodnie z decyzjami zarządu województwa 7,5 mln złotych zostało przekazanych na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego do leczenia chorób nowotworowych. 29,5 mln złotych będzie wykorzystane na zakup szynobusów dla Kolei Dolnośląskich, pozostałe środki zasilą budżet przeznaczony na inwestycje kolejowe (trasa Wrocław-Trzebnica) oraz drogowe.

Swoje oświadczenie wydała również spółka Qumak:

Zawarcie ugody z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w sporze dotyczącym odstąpienia od zlecenia na stworzenie platformy informacyjnej e-DolnyŚląsk jest krokiem poprzedzonym intensywnymi negocjacjami i popartym szczegółową analizą biznesową. Zgodnie z dokumentem UMWD odkupi część dostarczonego sprzętu za kwotę 1,6 mln zł, na co składają się ortofotomapa oraz wideobanery zewnętrzne. Obie strony zrzekają się jednocześnie wzajemnych roszczeń, co oznacza wycofanie przez Spółkę pozwu o zapłatę wynagrodzenia umownego oraz odszkodowania a także odstąpienie przez Urząd od naliczenia wszelkich kar umownych.

Warunki ugody zostały wypracowane obopólnie, z uwzględnieniem możliwości, potrzeb i ograniczeń zarówno Spółki jak i Urzędu.

Uznaliśmy takie zakończenie sprawy za najkorzystniejsze dla Spółki pod względem biznesowym, finansowym i wizerunkowym. Jako organizacja zawsze dążymy do rozwiązań na drodze konsensu i uważamy, że w kontekście długoterminowej obecności na rynku takie podejście jest najwłaściwsze. Decyzja ta eliminuje szereg ryzyk, ogranicza ponoszone koszty oraz umacnia pozycję Qumak S.A. na rynku publicznym. Umożliwia również sprawną kontynuację procesu rekomercjalizacji produktów, aplikacji i oprogramowania, które powstały w efekcie prac nad platformą.

Wypracowaną ugodę, w świetle powyższych faktów, można ocenić za akceptowalną i korzystną dla obu stron.

Prezes Zarządu Qumak S.A.
Paweł Jaguś

Pomysł wydania 66 milionów (z czego większość pochodziła z unijnej dotacji) na platformę internetową o Dolnym Śląsku o samego początku budziła wielkie kontrowersje i była mocno krytykowane zarówno przez media, jaki i opozycją w sejmiku wojewódzkim. Koalicja PO-PSL przez długi czas upierała się przy tym projekcie, rezygnując z niego dopiero wtedy, gdy okazało się, że wykonawca ma bardzo duże problemy z jego doprowadzeniem do końca.

O zakończeniu sporu poinformował m. in. wicemarszałek Jerzy Michalak, który opublikował specjalny wpis na Facebooku:

 

Wykop!

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.
*