„Prymas Wrocławia”

Powyższego tytułu z pewnością nie należy brać dosłownie. Wrocław nigdy nie był stolicą prymasowską sensu stricto, choć dzieje miasta i Kościoła liczą sobie ponad 1000 […]

Z patriotyzmem za pan brat

Patriotyzm do zbiór postaw i zachowań, które są wyrazem przywiązania do ojczyzny, szacunku wobec niej, miłości i utożsamiania się z kulturą oraz tradycjami ściśle związanymi […]

Nie jesteśmy tu od wczoraj

Przeciętnemu człowiekowi, poddanemu nowoczesnej edukacji historycznej polegającej na chętnym podnoszeniem wątków niemieckiej historii Wrocławia, występującej także w kontekście promowania integracji polski z Unią Europejską. A […]

Listopadowe porwanie

W tym miesiącu upłynie 185 rocznica wybuchu Powstania Listopadowego – jednego z największych polskich zrywów narodowo-wyzwoleńczych w XIX wieku. Zakończonego, niestety, klęską – której jednakw […]

Polski maoista

Dzieje Polski po roku 1945 jawią się jako zawiły i niejednoznaczny, z pewnością jednak w zdecydowanej mierze negatywny fragment historii naszej ojczyzny. Niesuwerenne państwo z […]