Nadal brak miejsc

Mimo, że od 27 czerwca rodzice dzieci, które w rekrutacji uzupełniającej dostały się do przedszkola, mogą podpisywać umowy, to jednak w dalszym ciągu brakuje miejsc dla około 300 maluchów.

Jak poinformowała Olimpia Schneider z biura prasowego gdańskiego magistratu – Od dzisiaj (26 czerwca, przypis red.) rodzice mają czas na potwierdzanie woli przyjęcia do przedszkola do 30 czerwca do godz. 15.00. Potwierdzenie następuje w postaci pisemnego oświadczenia. Natomiast 4 lipca o godz. 13.00 zostanie podana do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną lista kandydatów przyjętych i nie przyjętych.
Jak podkreśliła Olimpia Schneider – W momencie opublikowania list zrekrutowanych do przedszkola liczba dzieci nie przyjętych wynosiła blisko 300. Trzeba jednak pamiętać, że jest to liczba orientacyjna i na koniec rekrutacji uzupełniającej 4 lipca może ulec zmniejszeniu.

Wykop!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie pojawi się na stronie.
*